Bli medlem

Att bli medlem kostar bara 150 kr/person, 250 kr för familj.

Anmäl dig på 073-996 42 73 eller tommy.nordin.38@gmail.com

Plusgiro: 246748-8

Obs! Vi kommer att samarbeta med Gävle Jazzklubb, därmed gäller våra medlemskort på båda klubbarna.