Bli medlem

Att bli medlem kostar bara 150 kr per år för enskild person, 250 kr för familj.

Vårt plusgiro är 24 67 48 – 8.

Anmäl dig till Håkan Jonsson på 070-629 8062 eller via kungsfors.el@gmail.com

Entréavgiften är 150 kr (medlemmar 100 kr). Entrén är från baksidan. Betalning kontant eller swish.

Glöm inte att boka bord i Lobbyn, Kulturcentrum! Bokar gör du på telefon 026-27 97 00.

Obs! Vi samarbetar med Gävle Jazzklubb, därmed gäller våra medlemskort på båda klubbarna.