Om Sandvikens Jazzclub

Sandvikens Jazzclub bildades i sin nuvarande form 1983. Under åren har vi samarbetat med olika restauranger i stan. Målsättningen har varit en jazzkväll i månaden under vinterhalvåret men pga ekonomiska skäl är antalet jazzkvällar numera 6 – 7 st.

Gästande orkestrar är en blandning av lokala och turnerande band. Bland de ”största” som spelat på klubben kan nämnas Chet Baker, Rolf Ericson Warren Wache och Art van Damm. För övrigt har så gott som alla nationella storheter gästat klubben genom åren.

Jazzmusik

(från Wikipedia)

Jazz är en musikgenre som kännetecknas av bland annat improvisation, avancerad harmonik med blå toner, synkoper, sväng, musikinstrument som ”svarar” varandra (så kallad call and response) samt polyrytmik. Termen jam är jazzmusikerslang.

Ordet ”jazz” är av omtvistat ursprung och en lång rad teorier har framförts om dess etymologi. En av dessa är att ordet ursprungligen är av sexuell art (precis som termen Rock’n’Roll) och skulle komma från ordet ”jasm” eller ”jizm” som i mitten på 1800-talet stod för virilitet och vitalitet med ett ursprung som slang för sperma. Ordet förefaller ha använts i tryck i sportjournalistik innan det kom att användas om en musikform.

Musikstilen växte fram i USA:s sydstater under senare delen av 1800-talet, och slog igenom internationellt på 1920-talet. Alltsedan dess har jazz haft stor betydelse för andra musikstilars framväxt och utveckling, och fortfarande utvecklas nya typer av jazz. Ordet dyker upp i svenskan på 1920-talet och förekommer t.ex. i en dialog i Eyvind JohnsonsMinnas, skriven i Paris 1927, och förutsätts där vara bekant för läsaren. Vid denna tid stavades det ibland både på svenska och engelska jass.

Jazz och Blues har mycket gemensamt. De bådas geografiska rötter och historia är parallella. Senare musikstilar som Boogie Woogie och Rhythm’n’Blues har sina rötter i båda och kan därför sägas vara föregångare eller ursprunget till rocken.

Jazzen utvecklades i USA, främst i trakterna runt Mississippideltat och staden New Orleans där traditionella afrikanska rytmer och arbetssånger blandades med psalmer, marscher och, inte minst, cabaré- och varieté-musik från Europa. Även olika former av mer etnisk musik var viktiga inslag och inspirationskällor, så som irländsk folkmusik, ungersk-judisk klezmermusik, med mera. Jazzen har således en del gemensamma rötter med blues, bluegrassmusik och countrymusik.

Läs hela texten här.